Кредитно-економічний факультет

Навчально-тренувальний банк

Керівник підрозділу – Ситник Олександр Васильович, старший викладач кафедри банківської справи (бібліотечний корпус КНЕУ 805 к.);

Фатула Олеся Миколаївна, провідний фахівець з управління освітніми програмами (бібліотечний корпус КНЕУ 805 к.).

Загальні положення

Метою «Навчально-тренувального банку» є поширення та застосування тренінгових технологій навчання, наповнення практичних занять новим змістом для перетворення їх в дієві заходи опанування навчального матеріалу, посилення практичної складової підготовки випускників ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана».

Навчально-тренувальний банк (НТБ) - є структурним підрозділом Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» у складі кредитно-економічного факультету, що проводить навчально-тренувальну роботу практичного напряму зі студентами всіх спеціальностей і форм навчання.

Робота НТБ зі студентами спеціальностей «Фінанси і кредит» (спеціалізація «Кредит») і «Бухгалтерський облік» (спеціалізація «Облік в банках») здійснюється з урахуванням вимог до майбутніх банкірів, а для інших спеціальностей — для майбутніх банківських клієнтів.

Основні завдання та функції НТБ

Основними завданнями НТБ є:

  • навчання і тренування студентів щодо сучасних методів обслуговування клієнтів в банку на основі теоретичних знань, одержаних під час опанування спеціальних дисциплін;
  • сприяння оволодінню навикам і оформлення, перевірки і супроводження банківських і клієнтських документів роботи із сучасними програмними продуктами та у відповіддості з передовими банківськими технологіями.

Функціями НТБ є:

  • формування у студентів практичних навичок роботи банкіра і клієнта в банку;
  • закріплення теоретико-методичних знань студентів з профільних предметів спеціальності: облік в банку, банківські операції, центральний банк і грошово-кредитна політика та інші;
  • формування професійних умінь прийняття самостійних рішень;
  • прищеплення студентам потреби щодо систематичного самостійного поновлення професійних знань і їх ефективного практичного застосування;
  • підготовка студентів до самостійної роботи у період виробничої практики;
  • здійснення тренувальних операцій щодо: обліку, звітності і аудиту в банку, кредитування, розрахунків, інвестування, касової роботи, надання послуг;
  • проведення навчальних тренінгів бакалаврського і магістерського рівня.
Остання редакція: 27.04.11