Кредитно-економічний факультет

Результати конкурсу по переведенню на вакантні місця на навчання за державним замовленням01 Жовтня 2015р.

ПРОТОКОЛ № 1
засідання конкурсної комісії кредитно-економічного факультету
 по переведенню на вакантні місця
на навчання за державним замовленням
(витяг)
 
від 23.09.2015р.
 
 
Таблиця 1
Рейтинговий список осіб, що подали документи для переведення на навчання за державним замовленням,
спеціальність «Фінанси і кредит, спеціалізація - кредит», денна форма навчання, 3 курс
 
№ п/п
ПІБ
Рейтинг
Середній бал успішності студента
1.      
Олійник Юлія Миколаївна
1
90
2.      
Заліван Тетяна Ігорівна
2
85,88
3.      
Процюк Лілія Олегівна
3
82,24
4.      
Чмерук Олександр Миколайович
4
81,4
5.      
Тихонюк Анжеліка Володимирівна
5
80,8
6.      
Кальян Марина Вікторівна
6
80,23
 
Таблиця 2
Рейтинговий список осіб, рекомендованих для переведення на навчання за державним замовленням,
спеціальність «Фінанси і кредит, спеціалізація - кредит», денна форма навчання, 3 курс
 
№ п/п
ПІБ
Рейтинг
Середній бал успішності студента
1
Олійник Юлія Миколаївна
1
90
2
Заліван Тетяна Ігорівна
2
85,88
 
За – 5, проти – немає, утримались – немає
 
 
Голова конкурсної комісії:                                                      М.І. Диба
 
Члени конкурсної комісії:                                                       С.І. Ходакевич
                                                                                                 Т.В. Майорова
 
Голова Студентської академічної ради КЕФ                        І.В. Батир
 
Голова профбюро студентів і аспірантів КЕФ                      Д.Є. Нетреба