Кредитно-економічний факультет

Білоножко Євгеній Павлович

Кафедра: Кафедра cоціології
Посада: доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат філософських наук
Біографія:

Вищу освіту здобув у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на філософському факультеті (2005). Захистив дисертаціяю на тему "Шлюбно-родинні взаємини як об'єкт філософського осмислення" (2011)
 На кафедрі працює від 2008 р.

Викладає дисципліни: філософія, соціологія