Кредитно-економічний факультет

Майорова Тетяна Володимирівна

Кафедра: Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу
Посада: професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 26 років
Біографія:

Закінчила у 1991р. з «відзнакою» Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченко

Заслужений працівник Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана 

Має державні нагороди:

  • Нагороджена нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України»
  • Нагороджена нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Петро Могила»
  • Нагороджена нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України "За наукові та освітні досягнення"

                                  

    Майорова Т.В. здійснює керівництво магістерською програмою «Фінансування інвестиційних проектів» спеціальності «Банківська справа» та наукове керівництво дипломними роботами студентів за магістерськими програмами «Банківський менеджмент» та «Фінансування інвестиційних проектів».

Бере активну участь у вдосконаленні методичного забезпечення навчального процесу та технологій викладання. За її участі розроблено програму дисциплін «Інвестування», «Проектне фінансування», «Інвестиційне кредитування», розроблено НМК з дистанційного вивчення дисципліни «Проектне фінансування»; методичні рекомендації до вивчення нормативних дисциплін для спеціальності «Фінанси і кредит» - «Інвестування», «Інвестиційне кредитування», «Інвестиційний аналіз», «Проектне фінансування» та методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Інвестиційне кредитування». Здійснює організацію та проведення науково-методичних семінарів кафедри банківських інвестицій, студентських наукових конференцій, круглих столів, методичних та науково-практичних конференцій з питань фінансово-кредитного забезпечення інвестиційного процесу.

Під керівництвом Майорової Т.В.  підготовлено 6-х кандидатів наук за спеціальністю 08.00.08 – «Гроші, фінанси і кредит»: Гоффе Валерія Вікторівна; Бондаренко Лариса Анатоліївна; Невмержицький Євген Іванович, Гладчук Ксенія Миколаївна, Петренко Ірина Павлівна, Шуплат Олена Михайлівна.

В даний час є науковим консультантом 1 докторанта та 2 здобувачів кандидатського ступеня кафедри інвестиційної діяльності ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».