Кредитно-економічний факультет

Мороз Анатолій Миколайович

Кафедра: Кафедра банківської справи та страхування
Посада: Професор-консультант
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 40 років
Біографія:

Професор-консультант, Мороз Анатолій Миколайович по праву носить звання заслуженого діяча науки і техніки України. Мороз Анатолій Миколайович є одним з найвидатніших українських науковців в галузі банківської справи, відомий автор найбільш ґрунтовних, прогресивних, актуальних та освітніх публікацій, підручників та посібників з теорії та практики банківської діяльності. Автор понад 100 публікацій, 7 монографій, співавтор 5 книг з питань економіки та банківської справи, серед яких: "Основы банковского дела" (1994), Вступ до банківської справи" (1998), "Національний банк і грошово-кредитна політика" (1999), "Банківські операції" (2000). Професор Мороз Анатолій Миколайович в 1966 році закінчив Одеський кредитно-економічний інститут. Протягом 39 річного педагогічного стажу роботи отримав вчений ступінь доктора економічних наук та вчене звання професора. Викладає дисципліну "Кредитний менеджмент". Сфера науково-педагогічних інтересів зосереджена на ролі банківської системи в економічному зростанні. Досвідчений викладач дисциплін кафедри банківської справи.