Кредитно-економічний факультет

Алексеєнко Максим Дмитрович

Кафедра: Кафедра банківської справи
Посада: професор
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 39 років
Біографія:

1978 р. закінчив КІНГ ім. Д.С.Коротченко по спец. "Фінанси і кредит". В 2003 році захистив докторську дисертацію по спеціальності 08.04.01  – Фінанси, грошовий обіг і кредит, «Банківський капітал: стан та перспективи розвитку в Україні». Являюсь членом Спеціалізованої вченої Ради по захисту дисертації в КНЕУ, шифр Д 26.006.04