Кредитно-економічний факультет

Алексеєнко Максим Дмитрович

Кафедра: Кафедра банківської справи та страхування
Посада: професор кафедри банківської справи та страхування
Вчене звання: професор
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 41 рік
Біографія:

Здобув вищу освіту у КІНГ імені Д. С. Коротченка за спеціальністю “Фінанси і кредит”. У 1987 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, а в 2003 році – доктора економічних наук за темою “Банківський капітал: стан та перспективи розвитку в Україні” (спеціальність – фінанси, грошовий обіг і кредит). Постійно підвищує рівень своєї кваліфікації за програмою викладання професійно зорієнтованих дисциплін (як сертифікований аудиторздійснював аудит банків) і проходить міжнародне науково-педагогічне стажування (Economic Development Institute(програма World Bank“Ефективний менеджмент банку”, США), Edinburgh Napier University). Був гарантом освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні “Банківський бізнес”. Є членом спеціалізованої вченої ради Д 26.006.04 ДВНЗ КНЕУ імені Вадима Гетьмана. Монографії і публікації відображають той розділ економічної науки, котрий стосується проблем фінансового бізнесу, теорії грошей, кредиту і банківської справи. Зробив вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців з економіки та науковців вищої кваліфікації. За багаторічну сумлінну просвітницьку та наукову діяльність на користь розбудови української банківської системи отримав подяку від Голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності.Продовжує працювати над вирішеннямпроблем новелізаційногорозвитку наукової сфери як важливої умови зміцнення суверенітету України і розбудови її як сучасної європейської держави.