Кредитно-економічний факультет

Кругляк Мирослава Іванівна

Кафедра: Кафедра філософії
Посада: доцент
Вчене звання: немає
Науковий ступінь: кандидат філософських наук
Біографія:

Вищу освіту здобула у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на філософському факультеті (2002).
Тема кандидатської дисертації "Методологічний аналіз тенденції до єдності природничого та соціогуманітарного знання за доби постнекласичної науки" (2006)
На кафедрі працює від 2006 р.

Викладає дисципліни: логіку.