Кредитно-економічний факультет

Юркевич Оксана Миколаївна

Кафедра: Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 18 років
Біографія:

Закінчила з відзнакою Тернопільську академію народного господарства, 1996 рік.

Навчалась в аспірантурі КНУ імені Тараса Шевченка. Захистила кандитатську дисертацію на тему "Фінансове забезпечення інноваційної діяльності в економіці України" за спеціальністю 08.00.08 - фінаси, грошовий обіг і кредит

З 2007 року  - кандидат економічних наук.

Тривалий час працювала в Державній комісії з регулювання ринку фінансових послуг. Також працювала в фінансових установах, НДІ статистики Державного комітету статистики України.

Працює в КНЕУ з 2007 р. на посаді доцента кафедри банківських інвестицій

Додаткове навчання:

Листопад 2000р.- пройшла  курси підвищення кваліфікації в Українській фінансово - банківській  школі  за  програмою "Управління кредитним ризиком", м. Київ.

Вересень2004р.  – семінар вивчення практики застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності, м. Київ.

Січень 2005р. -  семінар „Ділова українська мова та діловодство”.

Листопад 2008р. – навчання в Українському інституті фондового ринку на курсах з питань управління активами, отримано кваліфікаційне посвідчення.

Жовтень 2009р.– семінари з фінансових питань «Рекомендації щодо оцінки заяви на отримання кредиту» та « Як створити та переглянути бізнес-план» на базі Україно-Японського центру НТУУ «КПІ».

Травень 2010р.– тренінг «Управління інноваційними проектами та програмами (Р2М): Збагачення української практики японським досвідом»

Травень 2011 р.–  курс навчання по модулю  «Управління фінансами фірми» в «Business Education Alliance» і отримала диплом Institute of financial accauntants (IFA)

Червень 2011 р.– курс навчання по модулю  «Стратегічний менеджмент» в «Business Education Alliance» і отримала диплом Institute of financial accauntants (IFA)

Грудень  2011 р.– тренінг для тренерів  «Навики ефективних презентацій» в «Business Education Alliance» і отримала сертифікат

 Березень 2013 р.– тренінг «Інноваційний та інвестиційний розвиток Європейського Союзу»

Квітень 2014 р.– тренінгова програма «Економічне моделювання в MSExcel»

Березень 2015 р.– стажування у Польщі, м. Лодзь

Грудень 2016 р.– курси з підвищення кваліфікації за програмою «Сучасні ІКТ у навчальному процесі»