Кредитно-економічний факультет

Онікієнко Сергій Володимирович

Кафедра: Кафедра корпоративних фінансів і контролінгу
Посада: професор кафедри інвестиційної діяльності
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: доктор економічних наук
Стаж роботи: 21 рік
Біографія:
У 1996 році закінчив Київський державний економічний університет. У період з 1996 по 2015 рік працював на посадах викладача, старшого викладача та доцента кафедри банківських інвестицій. У 2011-2013 - навчання у докторантурі Київського національного економічного університету імені Вадма Гетьмана.З 2016 року - професор кафедри інвестиційної діяльності.