Кредитно-економічний факультет

Баріда Надія Петрівна

Кафедра: Кафедра банківської справи
Посада: доцент
Вчене звання: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Стаж роботи: 20 років
Біографія:

 Протягом понад 20 річного науково-педагогічного стажу роботи отримала значний досвід та грунтовний підхід до викладання дисциплін кафедри банківської справи. Захистила кандидатську дисертацію на тему: "Застава в системі менеджменту кредитного ризику банку". У 2015 році закінчила докторантуру. Працює над підготовкою докторської дисертації на тему:" Механізм грошової емісії та її вплив на соціально-економічний розвиток ". Викладає дисципліни "Гроші та кредит" та "Оцінка застави банківських кредитів". Автор публікацій, підручників, посібників, які мають значний вплив на підвищення освітнього рівня науковців, студентів, практиків банківської діяльності в питаннях сутності грошей та кредиту та оцінки застави банківських кредитів. Сфера науково-педагогічних інтересів зосереджена на грошовій пропозиції, грошовій емісії, ролі оцінки застави у системі кредитного менеджменту банку.