Кредитно-економічний факультет

Фінанси і кредит, спеціалізація - Банківська справа (Кредит)

Кредитно-економічний факультет здійснює підготовку фахівців зі спеціальності «Фінанси і кредит» (спеціалізація «Кредит») за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр і магістр на денній, вечірній та заочній формах навчання.
Термін підготовки бакалавра на денній, вечірній формі навчання становить 4 роки, на заочній формі навчання – 4 роки, 2 міс.

В процесі навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні бакалавра студенти вивчають наступні дисципліни циклу професійної підготовки:
•    Гроші та кредит
•    Центральний банк і грошово-кредитна політика
•    Інвестування
•    Безпека фінансово-кредитних установ
•    Операції банків та небанківських кредитних установ
•    Фінансовий облік у банках
•    Інвестиційний аналіз
•    Аналіз діяльності банків та небанківських кредитних установ
•    Інвестиційне кредитування
•    Маркетинг в кредитних установах

Магістерські програми кафедр кредитно-економічного факультету:

«Банківський менеджмент» 8508/2-1. Магістерська програма спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців для виконання фахових завдань та забезпечення управлінського процесу у сфері банківської діяльності;

«Фінансування інвестиційних проектів» 8508/2-2. Основними цілями програми є  дати глибоку та всебічну професійну підготовку для банківських і фінансових менеджерів здатних ефективно організувати процес фінансування для успішної реалізації інвестиційних та інноваційних проектів; опираючись на зарубіжний досвід, дати можливість засвоїти теоретичні основи та сучасну практику фінансування та кредитування інвестиційних проектів різними суб’єктами господарювання

«Управління банківською діяльністю» 8508/2-3. Мета програми: підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері управління банківською діяльністю на макро- і мікрорівні, регулювання банківської діяльності, здійснення фінансового моніторингу та аудиту в банках, фахівців, здатних ефективно управляти фінансово-банківськими установами, підвищувати надійність та ефективність їх діяльності через посилення функцій контролю та зниження банківських ризиків.

«Фінансова аналітика  у банку» 8508/2-4. Мета магістерської програми: підготувати фінансових аналітиків, здатних на високому професійному рівні здійснювати аналітичні дослідження в фінансово-банківській галузі, розробляти та впроваджувати на ринку нові фінансові інструменти та банківські продукти, надавати аналітичне обґрунтування управлінських рішень.

«Економічна безпека фінансових установ» 8508/2-5. Мета магістерської програми: підготовка спеціалістів з економічної безпеки, здатних професійно організовувати і забезпечувати безпеку діяльності установ банків, страхових компаній, кредитних спілок, інвестиційних компаній, ломбардів та інших фінансових організацій, організовувати діяльність суб’єктів, що надають послуги безпеки фінансовим установам та іншим суб’єктам з питань захисту їх економічної діяльності.

Дисципліни, що вивчаються на магістерських програмах
Перший семестр (нормативні дисципліни спеціальності): Кредитний менеджмент; Фінансовий менеджмент у банку; Маркетинг у банку; Проектне фінансування; Менеджмент персоналу.
Другий семестр (дисципліни магістерської програми): відповідно до обраної спеціалізації.

Остання редакція: 07.06.12