Кредитно-економічний факультет

новий номер газети «Економіст»
листопад 2015

Основи безпеки бізнесу

Дисципліна бакалаврського рівня циклу професійної підготовки, вивчаютьсяоснови безпеки підприємницької діяльності, умови і правила її організації,  порядок і правила організації охорони установ підприємств, заходи захисту інформації, основні заходи безпеки комерційних та фінансових операцій та їх технологій, основи безпеки кадрової політики.

Остання редакція: 29.08.15

Публікаціі з предмету

  • Основи безпеки бізнесу (93.5 KB) Паспорт навчальної дисципліни «Основи безпеки бізнесу» 23 Жовтня 2015 р.
  • Основи безпеки бізнесу (856.5 KB) Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Основи безпеки бізнесу» 14 Вересня 2015 р.