Кредитно-економічний факультет

Основи безпеки бізнесу

Дисципліна бакалаврського рівня циклу професійної підготовки, вивчаютьсяоснови безпеки підприємницької діяльності, умови і правила її організації,  порядок і правила організації охорони установ підприємств, заходи захисту інформації, основні заходи безпеки комерційних та фінансових операцій та їх технологій, основи безпеки кадрової політики.

Остання редакція: 08.10.14

Публікаціі з предмету

  • Основи безпеки бізнесу (100.5 KB) Паспорт навчальної дисципліни «Основи безпеки бізнесу» 11 Листопада 2014 р.
  • Основи безпеки бізнесу (884 KB) Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Основи безпеки бізнесу» 12 Червня 2014 р.